پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم)

در این مقاله سعى نگارنده بر آن نیست كه بر پیشگوئیهاى نوسترآداموس صحّه بگذارد یا از آن دفاع كند و یا به هر طریق ممكن آن را خزعبلاتى هذیان‏گونه جلوه دهد؛ بلكه حداكثر كوشش نگارنده بر آن است كه دیدگاه غرب و تمدن غربى نسبت به پیشگوئیهاى شگفت‏آور نوسترآداموس را مورد بررسى و مداقه قرار داده و این پیشگوئیها را كه اغلب درباره ایران یا كشورهاى اسلامى بوده؛ مورد بررسى قرار دهد.

البته بایستى در نظر گرفت كه بدون شناخت این پیشگوى كبیر نمى‏توان حساسیتهاى انسان غربى نسبت به انسان شرقى را شناخت؛ چرا كه اغلب سیاستمداران و متفكران غربى عمیقاً به ستاره‏شناسى، طالع‏بینى و آینده‏نگرى همراه با ادبیات رمزى (Occult) معتقدند و حتى نظریه‏پرداز معروف هاروارد؛ یعنى ساموئل هانتینگتون نیز تئورى برخورد تمدنها (The clash of civilizations) را از نوسترآداموس به عاریت گرفته است. پیشگویى نوسترآداموس درباره واقعه یازدهم سپتامبر و تأثیر شگرفى كه بر نگرش و فرهنگ آمریكایى گذاشت مى‏تواند منجر به تحولى اساسى نسبت به دیدگاه غرب درباره انقلاب اسلامى ایران شود، همانكه نباید به سادگى از كنار آن گذشت.
... آسمان، در چهل و پنج درجه (مختصات جغرافیایى نیویورك؟!) خواهد سوخت، آتش به شهر جدید (New City)، نزدیك مى‏شود.1
 نوسترآداموس را بیشتر و بهتر بشناسیم و راز و رمز تأثیرگذارى وى بر تمدن غربى را از این طریق دریابیم.
میشل دونوسترادام (Michel De Nostradame) كه بیشتر با نام لاتین خود؛ یعنى نوسترآداموس (Nostr Adamus) شناخته شده است؛ در روز چهاردهم دسامبر سال 1503 م. در ناحیه سن رمى فرانسه متولد شد.
خانواده وى از شجره پزشكى یهودى و ایتالیایى الاصل بود. پدر بزرگ وى در شكل‏گیرى و تربیت نوسترآداموس نقش اساسى داشته و آموزه‏هاى اشراقى مكتب كابالیست‏ها را مستقیماً به وى تعلیم داده است. نوسترآداموس در سن 22 سالگى از دانشگاه بسیار معتبر آن روزگار فرانسه؛ یعنى مون‏پلیه در رشته پزشكى فارغ‏التحصیل شد و براى نجات بیماران از بیمارى مرگ سیاه یا طاعون، بلافاصله مشغول به كار شد. شاوینى، پیرو و مفسر معروف نوسترآداموس مى‏نویسد كه وى سه سال تمام بر روى نخستین اشعار وحى‏آمیز خود كه از آینده و رویدادهاى آن خبر مى‏آورد كاركرد و در سال 1555م. دفترى را - كه در بر گیرنده بیش از سیصد پیشگویى شعرگونه بود - به پسرش سزار هدیه كرد. سپس در سالهاى بعد مجموعه كاملى از شعرواره‏هاى نوسترآداموس در 1000 قطعه؛ یعنى 10 سانتورى كه هر سانتورى مشتمل بر 100 قطعه بود، را منتشر شد. نوسترآداموس بر خلاف شایعات واهى و عبثى كه پیرامون شیطان‏پرستى و خداستیزى به وى نسبت داده‏اند، فردى عمیقاً مؤمن و پاى‏بند به مذهب كاتولیك به بود و در نامه‏اى به پسرش صریحاً متذكر مى‏شود كه:
... و از زمانى كه اراده ذات خداوند متعال بر این قرار گرفته كه تو فقط در نور طبیعى و در این نقطه زمین به دنیا بیایى... از آنجایى كه برایم ممكن نیست نوشته‏اى را به صورت رسمى و كامل برایت به ارث بگذارم؛ چون بر اثر بى‏عدالتى و گذشت زمان نابود خواهد شد...؛ چون كه همه چیز تحت اختیار و سلطه قادر متعال و خداوند یكتا قرار دارد.
در واقع او با این عبارات، صریحاً اشاره به عدم اصالت ادبیات رمزى علم اخترشناسى و طالع‏بینى نموده است و همه اراده‏ها را موكول به خواست و اراده خداوند متعال مى‏نماید.

بررسى پیشگوئیهاى نوسترآداموس درباره جهانى شدن انقلاب اسلامى ایران
شاهزاده عرب، مریخ، خورشید، ناهید، شیر، حكومت كلیسا را از طریق دریا از پاى در خواهد آورد، از جانب ایران (پرشیا) بیش از یك میلیون پرهیزگار به بیزانس و مصر، به سوى شمال هجوم خواهند آورد.3
از كشور عربى خوشبخت (در منطقه غنى و ثروتمند اعراب) شخصى قدرتمند و مسلط بر شریعت [حضرت] محمد(ص) زاده خواهد شد، اسپانیا را به دردسر انداخته و بر گرانادا (غرناطه) مستولى مى‏شود. از طریق دریا بر مردم نیكوزیا ظفر خواهد یافت.4
مرد مشرقى از محل استقرار خویش خارج خواهد شد، براى دیدار فرانسه از كوه آپونین خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برف‏ها، دریاها و كوهها گذر خواهد كرد و همگان را با عصایش مضروب خواهد كرد...5
ادبیات رمزآلود، واژه‏اى است كه به بهترین نحو مى‏تواند عمق معانى شعرواره‏هاى نوسترآداموس را بیان كند؛ چرا كه طبق نظر اغلب مفسران معروف نوسترآداموس؛ یعنى اریكاچیتهام، گى بوحك و ژان شارل دو فن برون، حداقل وقایع ذیل را مى‏توان بدون هیچ شك و تردیدى از میان شعرواره‏هاى رمز آلود نوسترآداموس بر شمرد:
آتش‏سوزى بزرگ لندن در سال 1666م. اعدام چارلز اول، روى كارآمدن حكومت مذهبى كرامول در انگلستان، وقوع انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، رویارویى استالین و تروتسكى پس از مرگ لنین، اضمحلال رژیم شوروى، اعدام لویى شانزدهم و مارى آنتوانت، به قدرت رسیدن ناپلئون و انتخاب لقب امپراتور توسط وى، به قدرت رسیدن هیتلر و رژیم نازى، به قدرت رسیدن موسولینى در ایتالیا و ژنرال فرانكو در اسپانیا، ترور كندى، سقوط شاه ایران و وقوع انقلاب اسلامى در ایران، رهبرى امام خمینى(ره) از فرانسه - او دقیقاً عنوان مى‏كند كه رهبر ایران از فرانسه باعث سقوط شاه ایران مى‏شود - ، وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و آتشى كه در برجهاى دوقلوى شهر جدید (نیویورك) ایجاد مى‏شود و بسیارى از حوادث تاریخى دیگر از سالهاى 1555 میلادى به بعد كه حدوداً 450 سال را دربر مى‏گیرد.
دو محاصره،
در گرمایى سوزان، انجام مى‏گیرد.
آن مرد،
از فشار تشنگى،
به خاطر دو فنجان مملو از آب،
كشته مى‏شود.
دژ نظامى، مملو مى‏شود،
و یك آرمانگراى كهنسال [امام خمینى (ره)]
نشانه‏هاى نیرا (سرزمین ایران) را
به اهالى ژنو [سازمان ملل متحد]
نشان خواهد داد.6
رهبر پاریس،
اسپانیاى بزرگ را اشغال مى‏كند،
كشتیهاى جنگى
در برابر مسلمانان [محمدى‏ها] كه از پارتیا [ناحیه‏اى در ایران] و مدیا [ناحیه‏اى در ایران] برخاسته‏اند، مى‏ایستند. آن مرد، سیكلاد [اروپا] را تاراج مى‏كند، و آنگاه انتظارى بزرگ در بندر یونان حكمفرما مى‏شود.
در مجموع نوسترآداموس به این موضوع به صراحت اشاره مى‏كند كه ایران (پارت، نیرا، پرشیا، مدیا) با كمك مسلمانان سراسر جهان، از جمله كشورهاى عربى و مخصوصاً سوریه، عربستان سعودى و لیبى حكومت مقتدرى را تشكیل مى‏دهند و پس از جنگى مذهبى كه هسته آن از لبنان شروع مى‏شود و عمدتاً بر علیه اسرائیل است، جهان را به تسخیر خود درمى‏آورند و سپس جنگى جهانى و عظیم رخ خواهد داد و جهان نابود خواهد شد.7
در هنگامه دمیدن خورشید،
آتش بزرگ، دیده خواهد شد؛
صدا و روشنایى،
در امتداد شمال، ادامه خواهد یافت.
در میانه كره خاك،
مرگ و آواى مرگ، شنیده خواهد شد؛
مرگ از درون سلاحها،
آتش و خشكسالى
آنان را به انتظار خواهند نشاند.
در خاتمه، این سرزمین به واسطه جنگ جهانى سوم نابود و نامسكون خواهد شد.8
سرزمین مسكونى،
از سكنه خالى خواهد شد؛
براى به دست آوردن سرزمینها،
جدال و اختلاف شدیدى درمى‏گیرد؛
قلمروها به مردانى سپرده خواهد شد؛
كه از غرور و سربلندى تهى خواهند بود.
سپس، براى برادران بزرگ،
نفاق و مرگ
پیش خواهد آمد.
و از چنین برمى‏آید كه ایران، جهان را ابتدا از طریق حمله به تركیه (و مقدونیه) به تصرف خود درخواهد آورد:
شب در آسمان، مشعلى رو به خاموشى، دیده خواهد شد. در مركز رن، جنگ و خشكسالى به بار مى‏آید، كمك خیلى دیر مى‏رسد. پرشیا (ایران) حمله آورده و ماگدونیا و در جاى دیگر مى‏گوید: (مقدونیه) را به محاصره درمى‏آورد.9
تو اى فرانسه!
اگر،
از آبهاى لیگوریا گذر كنى؛
خود را،
در میانه دریا و جزایر،
در محاصره خواهى یافت؛
و پیروان محمد،
در برابر تو خواهند ایستاد.
و همچنین
تو، اى دریاى آدریاتیك!
استخوان خران و اسبان را
خواهى جوید.10
و باز مى‏گوید:
آن مرد،
با سلاحها و آتش درخشان،
در نزدیكى دریاى سیاه،
از پرشیا براى تسخیر ترابوزان
خواهد آمد.
فاروس و میتیلن به لرزه در خواهد آمد؛
خورشید،
دریاى آدریاتیك را كه مملو از اجساد اعراب است؛
روشن خواهد كرد.11
و سپس نوسترآداموس، عواقب جنگ اتمى و نابودى تدریجى جهان به واسطه جنگ جهانى سوم را شرح مى‏دهد:
كسوفى در پیش خواهد بود كه از زمان آفرینش گیتى تا زمان مرگ و مصائب حضرت مسیح و از آن زمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنین ظلمتى به خود ندیده است...12
كه در این مورد آیات مربوط به قیامت در سوره قیامت به ذهن انسان تداعى مى‏شود:
فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الإنسان یومئذ أین المفرّ.
هنگامى كه بینایى خیره مى‏گردد، و ماه فرو مى‏رود، و خورشید و ماه گرد هم آیند، آن روز انسان مى‏گوید: به كجا فرار كنم؟
مرد والامقامى از تبار عرب به زودى پیش خواهد تاخت. از سوى اهالى بیزانس به او خیانت خواهد شد. از شهر قدیمى رودس به پیشواز او خواهند آمد، از جانب هانگرى [مجارستان] متحمل آزار بسیار خواهد شد.13
در حوالى دریاى آدریاتیك بر اثر توفانى عظیم، كشتى غرق مى‏شود و زمین به لرزه درآید و به سوى آسمان پرتاب مى‏شود و دوباره فرو مى‏افتد؛ در مصر جنبش پیروان محمد افزایش مى‏یابد و پیكى به (آن سوى مرزها) فرستاده مى‏شود تا خبر را اعلان كند.
... شهرها آلوده و كثیف گشته، باعث اعتراض و شرمسارى زیادى خواهد شد، و تاریكى و جهل فقط با درخشش نور از بین مى‏رود و با تغییراتى حكومت جهل و ظلمت پایان خواهد یافت...
رهبرى اصلى مشرق زمین با شورشهاى زیادى روبرو خواهد شد، كه اكثراً از طرف شمالى‏ها و غربى‏هاى مغلوب شده است، كه عده‏اى كشته و برخى مورد آزار قرار گرفته‏اند و بقیه در حال گریزند و فرزندانشان كه از زنان متعددى هستند، زندانى شده‏اند.14
م.پ. ادوارد در كتاب خود در باب پیشگوئیهاى نوسترآداموس نقل مى‏كند كه سانتورى هشتم، قطعه 6 مربوط به وقوع جنگ جهانى سوم است:
... جنگ و خونریزى براى مرتبه سوم حتمى است؛ آتش به حدى است كه دریاها به جوش مى‏آید و از دولت‏ها فقط دو دولت و از جهان فقط نیمى باقى مى‏ماند...15
شاهزاده لیبیایى [كه نماینده حكومت ایران است] در غرب به قدرت خواهد رسید، یك فرانسوى از اعراب به شدت مكدر خواهد شد، دانشمند ادیب [ادبا] خود را با اوضاع وفق خواهند داد، زبان عرب بر فرانسه پیشى مى‏گیرد...16
در نزدیكى سوربن جهت حمله به مجارستان
قهرمانى از اهالى برودها [سیاه‏پوستان] به آنان هشدار خواهد داد.
رهبر بیزانس، سالون از اسلاوینا،
آنان را به شریعت محمد[(ص)] در خواهد آورد.
همچنین نوسترآداموس در چنین مى‏سراید كه:
امپراتورى مقدس به آلمان خواهد آمد؛
پیروان اسماعیل جایگاه بى‏مانع خواهند یافت.
آدمهاى نادان همچنان خواستار كارمانى [شریعت كهنه] هستند. تمامى حمایت كنندگان [محمدص] سراسر گیتى را خواهند پوشاند.17
بنابراین، نوسترآداموس در اغلب سانتورى‏ها از جمله سانتورى 5 نسبت به فتح جهان به وسیله شریعت حضرت محمد(ص) به غرب و تمدن غربى هشدار مى‏دهد و به جهانیان اعلام مى‏كند كه روزى مسلمانان به رهبرى ایران و تمدن ایرانى بر جهان مسلط خواهند شد كه این بى‏شك در پیوند با گسترش و جهانى شدن انقلاب اسلامى ایران است.
پى‏نوشتها:
1 . سانتورى‏هاى (5/25 ، 10/75 ، 2/29 و 10/31).
2 . (قطعه 5/25).
3 . (قطعه 5/55).
4 . (قطعه 2/29).
5 . (سانتورى 4 / قطعه 59).
6 . (3/63)
7 . (سانتورى 2 / قطعه 91)
8 . (سانتورى 2 / قطعه 95)
9 . سانتورى 2 / قطعه 96
10 . (سانتورى 3 / قطعه 23)
11 . (5/27)
12 . سانتورى 5 / قطعه 47
13 . سانتورى 2 / قطعه 86
14 . نوسترآداموس، نامه به فرزند، ص274
15 . سانتورى 3 / قطعه 27
16 . سانتورى 10 / قطعه 62
17 . سانتورى 10، قطعه 31
 نقل از
رسول نیمروزى
ماهنامه موعود شماره 37

کلمات کلیدی:

tale bini talebini www فال آموزش فال تاروت آموزش فال ورق آموزش فال پاسور ابجد ازدواج استخاره اعداد افزار طالع بینی اموزش فال ورق انبیا انبیاء انواع طالع بینی انواع فال انواع فال ورق اوقات شرعی بخش بینی بینی و فال بینی بینی و فال تست تعبیر خواب تعبیر خواب تعبیر خواب و فال تفسیر فال جالب حافظ خرافات دانلود طالع بینی دستان دوستی راز فال راز فال ورق رمل روانشناسی روز روزانه روی سایت طالع بینی ستاره شناسی شادی شخصی شفا شیخ بهایی طا لع بینی طالع طالع ازدواجطالع امروز طالع بینی طالع بینی و فال طالع بینی چینی طالع بینیطالع بینی طالع بینی آبان طالع بینی اردیبهشت طالع بینی ازدواج طالع بینی ازدواج زن طالع بینی ازدواج مرد طالع بینی اسفند طالع بینی اسم طالع بینی امروز طالع بینی ایتالیایی طالع بینی ایرانی طالع بینی بر طالع بینی بر اساس طالع بینی برای طالع بینی بهمن طالع بینی تیر طالع بینی خرداد طالع بینی خواب طالع بینی خورشیدی طالع بینی دی طالع بینی روز طالع بینی روز تولد طالع بینی روزانه طالع بینی زن طالع بینی زن متولد طالع بینی سال طالع بینی سال تولد طالع بینی شخصی طالع بینی شهریور طالع بینی عشق طالع بینی فروردین طالع بینی ماه طا ع بینی ماه تولد طالع بینی ماه ها طالع بینی ماهانه طالع بینی ماهها طالع بینی متولد طالع بینی متولدین طالع بینی مرد طالع بینی مرد متولد طالع بینی مرداد طالع بینی مردان طالع بینی مصری طالع بینی مهر طالع بینی نوین طالع بینی نیمه طالع بینی نیمه ماه طالع بینی نیک طالع بینی نیک صالحی طالع بینی هفته طالع بینی هفتگی طالع بینی هندی طالع بینی و طالع بینی و فال طالع بینی وفال  طالع بینی چینی طالع روز طالع روزانه طالع ماه فال فال فال آبان فال آذر فال ابجد فال ازدواج فال ازدواج شیخ فال ازدواج شیخ بهائی فال استخاره فال اعداد فال امروز فال انبیا فال انبیاء فال انبیائ فال انبیا فال انبیاء فال انبیائ فال اول فال اینترنتی فال با فال با معنی فال با ورق فال با پاسور فال بخت فال بهمن فال بینی فال بینی فال تاروت فال تاروت فارسی فال تولد فال تیر فال تیر 87 فال تیرماه فال تیرماه 87 فال جوب فال حا فظ فال حاظ فال حاف فال حافئ فال حافض فال حافط فال حافظ فال حاقظ فال حضرت فال حهفظ فال خافظ فال خانواده سبز فال خرداد فال درخت فال دوستی فال دوستی فال رمل فال روز فال روز تولد فال روزانه فال روزانه 2 فال روزانه فارسی فال روزانه و فال روزانه2 فال سال فال سال 87 فال سال تولد فال ستاره فال سرنوشت فال شمع فال شیخ بهایی فال شیخ فال شیخ بهائی فال شیخ بهایی فال طاروت فال طاس فال طالع فال طالع بینی فال طالع بینی فال عشق فال عطسه فال فال فال فردا فال قرآن فال قران فال قرانی فال قهوه فال لاکپشت فال ماه فال ماهانه فال ماهها فال ماهیانه فال ماهیانه فال مرداد  فال مرداد 87 فال مرداد ماه فال مصری فال نخود فال نوین فال نیمه فال نیمه اول فال نیمه دوم فال نیمه فال نیمه اول فال نیمه اول تیر فال نیمه اول مرداد فال نیمه دوم فال نیکصالحی فال های فال های فال هفته فال هفتگی فال هفتگی فال همسفر فال هندی فال هندی فال و فال و استخاره فال و طالع فال و طالع بینی فال واستخاره فال ورق فال وسرگرمی فال وطالع فال وطالع بینی فال وطالع بینی فال پاسور فال چای فال چای فال چوب فال چینی فال چینی فال کف فال کف بینی فال کف دست فال گلبرگ فال گیری فال گیری قرآن قهوه كف بینی معنی فال میل نرم افزار طالع بینی نوین نیت نیت هندی هندی ورق پیشگویی پیش گویی پیشگو چهره شناسی کتاب طالع بینی کن گرفتن فال  پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم) پیشگویی نوسترآداموس (جنگ جهانی سوم)

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 اردیبهشت 1389    | توسط:    | طبقه بندی: پیشگویی،     | نظرات()